Tijdens een verdiepingsmoment komt een thema centraal te staan waar iedereen in zijn leven mee in aanraking komt.

Dit kan een tekst zijn van een lied, een gedicht noem maar op. 

Wijsheid, herkenning, richting geven kan zich voor jou overal in bevinden.

Hier gaan we dieper op in, luisteren we hoe ieder er een ander licht op werpt, staan we open voor de innerlijke leiding die we ervaren in het geschreven woord, brengen we het in de stilte van meditatie, in het luisteren naar de tekst, in het samen toelaten van wat het met ons doet. 

Dit alles brengt inzicht, diepe rust en een innerlijk weten voort. Telkens rond nieuwe maan komen we samen in een huiselijke omgeving met een kleine groep. 

Wanneer een woord, een zin, een stilte die ontstaat, resoneert met je innerlijke trilling dan ervaar je de vreugde van het hart.

De kennis; de wijsheid en de Liefde van de Meesters komen aan bod.  

 

Een voorbeeld van een tekst die voor mij resoneert vind je terug bij Blog. 

Bijdrage 10 euro

Corona maatregelen bepalen het al dan niet doorgaan van de evenementen. 
Inschrijven via email naar fabienne@floweroflife.be 


 

In het Licht plaatsen/ Verdiepingsmoment

logo floweroflife 2.png