Waarom dit logo? 

De Flower of life als kern 

De flower of life onze genetische code, het leven zelf. De kracht om zich steeds te vernieuwen, de kracht om de bloeien, beweeglijkheid en de verruiming van de liefde die vanuit onszelf naar buiten komt en magnetiseert, transformeert , opneemt en steeds verder bloeit naar ongekende hoogtes. 

 

De driehoek als symbool voor healing

De Driehoek deel van de heilige geometrie ontstaan uit de flower of life staat voor de vorm die we gebruiken in de esoterische healing.

De naar beneden gerichte punt staat voor de vrouwelijke energie.

Het evenwicht vinden in het het mannelijke en vrouwelijke aspect binnen jezelf, de cirkel van het leven. 

De cirkel van het allesomvattende

De cirkel , de zon de gouden energie, de bron van alle licht, liefde en kracht. Het centrum van geboorte en wedergeboorte. Het eeuwige leven die zich steeds opnieuw ontvouwt. 
Daarom doe ik dit. 

Fabienne Paepe

logo floweroflife 2.png

Wijsheid, Liefde en Waarheid vormen symbolisch een driehoek waarvan elke zijde de verbinding maakt met de twee andere.

De wijsheid verenigt de liefde met de waarheid.

Ze geeft aan de liefde de macht om het bestaan te verlevendigen en aan de waarheid de macht om ons te bevrijden onder om het even welke omstandigheden.

De liefde verenigt de wijsheid met de waarheid.

Zij brengt een openheid, een edelmoedigheid, die noodzakelijk zijn voor de openbaring van de wijsheid in overeenstemming met de bevrijdende macht van de waarheid.

Zonder de liefde kunnen we geen goed zicht hebben op de dingen, noch vrij zijn.

De waarheid verenigt de liefde met de wijsheid.

Zij is de vervulling van de liefde, het volmaakte leven, en van de wijsheid die onze weg verlicht.

Vergeet nooit dat je in het onderricht bent van de liefde, de wijsheid en de waarheid, en dan zal de liefde je hart overspoelen, zal de wijsheid de deuren van het universum voor je openen waarvan zij de sleutel bezit, en zal de waarheid van jou een schepper maken. Omraam Mikhael Aivanhov