Tijdens deze opleiding leer je voeling te krijgen met een specifieke healingsvorm die je in de eerste plaats bij jezelf kan gebruiken en later bij je medemens. Driehoeken van Licht werd in de wereld gebracht via Alice A Bailey die deze genezingsvorm op telepathische manier doorkreeg van Mr Dwhajl Kuhl. 

De driehoek is een fundamentele geometrische vorm die bestaat uit drie brandpunten. De driehoek, die een fundamentele geometrische vorm is en bestaat uit drie brandpunten, wordt bij Esoterische Healing gevormd door de healer die zich doelgericht focust, in éénlijnigheid aanwezig kan zijn en die openstaat om kosmische energieën doorheen zich te laten stromen.

 

Tijdens de opleiding leer je de theoretische kant, vormt meditatie een groot onderdeel en bouwen we aan het vergroten van het intuïtieve kanaal. Voorkennis van Chakra's en de energetische lichamen, voeling hebben met meditatie en een basis kennen van de werking van het menselijk lichaam op fysiek vlak is noodzakelijk. 

Deze healing toont haar kracht in het behandelen van  de mens in haar totaliteit, waardoor er een evenwicht ontstaat zodat men meer in dienst gebracht wordt van hogere en doelgerichte energieën. Zich verdiepen in de werking met de driehoeken brengt je als het ware meer in de toestand van Zijn. Deze vorm van healing werkt preventief op het fysieke lichaam, en brengt een evenwicht tussen het mentale en emotionele lichaam. 

Esoterische healing opleiding.

© 2020 Fabienne Paepe

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon