Verdiepingsmoment

Wanneer een woord, een zin, een lied, een stilte die ontstaat, resoneert met je innerlijke trilling dan ervaar je de vreugde van het hart.

Verdiepingsmoment