© 2020 Fabienne Paepe

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Healing

Het terug laten stromen waar energie stagneert. Ruimte scheppen bij fysieke ongemakken, emotionele blokkades, energetische informatie die niet doorsijpelt. 

Workshops

Samen zijn in groep. Bespreekbaar maken van thema’s, duidelijkheid verkrijgen, in de stilte vertoeven in de verbinding gaan voelen in jezelf en met de ander. 

 

De Flower of life als kern 

De flower of life is onze genetische code, het leven zelf. De kracht om zich steeds te vernieuwen, de kracht om de bloeien, de beweeglijkheid en de verruiming van de liefde die vanuit onszelf naar buiten komt en magnetiseert, transformeert, opneemt en steeds verder bloeit naar ongekende hoogtes. 


De driehoek als symbool voor healing

De driehoek is deel van de heilige geometrie, ontstaan uit de flower of life en staat voor de vorm die we gebruiken in de esoterische healing. De naar beneden gerichte punt staat voor de vrouwelijke energie.

Het evenwicht vinden in het het mannelijke en vrouwelijke aspect binnen jezelf, die in directe verbinding staat met de cirkel.

De cirkel van het allesomvattende

De cirkel, de zon, de gouden energie, de bron van alle licht, liefde en kracht. Het centrum van geboorte en wedergeboorte. Het eeuwige leven dat zich steeds opnieuw ontvouwt. 

Waarom dit symbool / logo?

 

Wie is Fabienne Paepe?

Een ervaring van thuiskomen vult mijn hart telkens ik kan genieten van tijd alleen in het bos. Thuiskomen.


Velen van ons missen een gevoel van thuiskomen.
Missen hun familie, of vrienden of een thuis door omstandigheden.
Mijn ervaring leerde me, dat het thuiskomen bij iemand niet iets is dat vanzelfsprekend is.

 

Soms voel je je er niet thuis of is er niets waar je thuis kan komen.
Het niet kunnen thuiskomen doet pijn aan je hart en maakt je erop attent dat er iets gaande is.

 

Op die momenten waar we het thuis zijn nog niet kunnen ervaren, worden we terug gegooid op onszelf, om daar thuis te komen.
Thuis in je eigen lijf, thuis in wat er in je leeft, thuis in alles wat er is.
Thuis met wie je bent en daar ok mee zijn. Als je thuis bent wil je dit delen in verbinding met de ander en ook daar thuiskomen.


En soms geeft het leven ons de les dat je daar niet hoeft thuis te komen, dat het thuiskomen enkel bij jezelf hoort.
 

Doorheen mijn ganse leven heb ik dit pad bewandeld, ik ben 100 keer gevallen en 100 keer vond ik de moed om terug op te staan, te geloven, te vertrouwen in het thuiskomen, thuis te komen in mezelf, met mezelf en alles wat er is. Leuk en minder leuk.
 

Vanuit dit leren sta ik mensen bij met healing, luisteren en zijn.
Mijn bijberoep bestaat dus uit mensen bij te staan in het leren thuiskomen in zichzelf. Waar het verdriet van het gemis er mag zijn, de humor zien in de struikelblokken en de liefde voor wat is.

 
Contact
&
Maak afspraak

Molenaarsstraat 16,

8200 Sint-Andries Brugge

+32 474 94 27 95

info@floweroflife.be